Zasady ochrony prywatności firmy Sherwin-Williams

Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2018 r.

Firma Sherwin-Williams rozumie, że udostępniając jej swoje dane osobowe ufasz, iż będziemy postępować z nimi w sposób odpowiedzialny.

W niniejszych Zasadach ochrony prywatności opisano, jakiego rodzaju dane osobowe na Twój temat zbiera firma Sherwin-Williams i jej podmioty stowarzyszone, w jaki sposób są one wykorzystywane, udostępniane i chronione. Znajdziesz w nich również informacje na temat dostępnych dla Ciebie ustawień dotyczących wykorzystywania i udostępniania przez nas Twoich danych osobowych. Niniejsze Zasady ochrony prywatności obejmują informacje zbierane za pomocą wszelkich właściwych środków, w tym m.in. za pośrednictwem stron internetowych, aplikacji mobilnych lub innych usług internetowych odnoszących się lub nawiązujących do niniejszych Zasad ochrony prywatności, a także informacje zbierane przez Sherwin-Williams w inny sposób, np. w ramach naszych programów lojalnościowych dla klientów lub przez przedstawicieli działu obsługi klienta („Usługi”).

Uważnie zapoznaj się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, ponieważ za każdym razem, gdy korzystasz z naszych Usług, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Kluczowe informacje z punktu widzenia konkretnych systemów prawnych, dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, dostępne są w naszych zasadach, można znaleźć tutaj. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją niniejszych zasad ochrony prywatności w języku angielskim a udostępnianą przez nas wersją w jakimkolwiek języku miejscowym, charakter nadrzędny ma wersja w języku angielskim.

Informacje objęte niniejszymi Zasadami ochrony prywatności

Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają zastosowanie do informacji zbieranych przez firmę Sherwin-Williams i podmioty z nią stowarzyszone. Obejmują one informacje:

 • zbierane za pośrednictwem witryn internetowych, aplikacji mobilnych i innych usług internetowych odnoszących się lub nawiązujących do niniejszych Zasad ochrony prywatności;
 • zbierane w inny sposób przez Sherwin-Williams, w tym m.in. w ramach programów lojalnościowych dla klientów bądź przez przedstawicieli działu obsługi klienta.

W ramach świadczenia przez nas Usług możemy korzystać z witryn internetowych i usług należących do podmiotów zewnętrznych, które pozostają poza naszą kontrolą. Co więcej, możemy współpracować z podmiotami, które nie należą do grupy przedsiębiorstw Sherwin-Williams, ale rozprowadzają produkty Sherwin-Williams. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę prywatności informacji zbieranych przez takie podmioty zewnętrzne. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z praktykami ochrony prywatności stosowanymi przez te podmioty zewnętrzne.

Zbierane informacje

Możemy zbierać informacje na Twój temat oraz, w stosownych przypadkach, informacje o komputerze lub urządzeniu wykorzystywanym przez Ciebie do uzyskiwania dostępu do naszych Usług na różne sposoby:

 • Możesz przekazać nam informacje bezpośrednio.
 • Możemy zbierać informacje na Twój temat, gdy korzystasz z naszych Usług, robisz zakupy lub wyświetlasz nasze reklamy online.
 • Możemy zbierać dodatkowe informacje na Twój temat zgodnie z obowiązującym prawem.

Sposoby zbierania informacji oraz rodzaje tych informacji mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. Ma to na celu na przykład zapewnienie zgodności z lokalnymi wymogami prawnymi.

Informacje, które nam bezpośrednio przekazujesz

Zbieramy informacje bezpośrednio od Ciebie, gdy rejestrujesz się w naszych Usługach (np. gdy rejestrujesz się w jednym z naszych programów lojalnościowych), rejestrujesz się, by wziąć udział w promocji, podajesz swój kod pocztowy, by uzyskać więcej informacji o sklepach znajdujących się w Twojej okolicy, lub w inny sposób bezpośrednio przekazujesz nam swoje dane. Poniżej wymieniono przykłady informacji, które mogą być przekazywane przez Ciebie bezpośrednio:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail, adres pocztowy lub kod pocztowy oraz numer telefonu;
 • nazwa użytkownika i hasło;
 • wiek lub data urodzenia, płeć, zawód i inne informacje demograficzne;
 • informacje na temat karty kredytowej lub inne informacje dotyczące płatności;
 • inne dane na Twój temat, dane o członkach Twojej rodziny oraz pozostałe informacje (np. o tym, jakie produkty Cię interesują, a także gdzie zwykle kupujesz farby i produkty wykończeniowe).

Możesz nie wyrazić zgody na podawanie nam pewnych informacji, ale postępowanie takie może mieć wpływ na korzystanie przez Ciebie z niektórych Usług.

Informacje zbierane, gdy korzystasz z naszych Usług internetowych lub wyświetlasz nasze reklamy online

W celu zbierania informacji na temat Twojego komputera lub urządzenia oraz Twojej aktywności w Internecie korzystamy ze standardowych technologii internetowych, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne i obiekty przechowywane lokalnie. Poniżej wymieniono przykłady rodzajów informacji, które możemy zbierać:

 • rodzaj przeglądarki internetowej i system operacyjny;
 • adres IP lub identyfikator urządzenia;
 • informacje na temat Twojego zachowania podczas korzystania z naszych Usług, takie jak czas poświęcany na wyświetlanie naszych Usług internetowych, łącza klikane w naszych Usługach internetowych i transakcje realizowane poprzez te Usługi;
 • witryny internetowe odwiedzane przed wejściem na należące do nas strony lub po tym;
 • otwierane przez Ciebie lub przekazywane dalej wiadomość e-mail od Sherwin-Williams;
 • oferty i łącza Sherwin-Williams, do których uzyskujesz dostęp z poziomu wiadomości e-mail.
 • zależenie od ustawień Twojego urządzenia – informacje dotyczące lokalizacji, takie jak sygnał GPS Twojego urządzenia mobilnego czy informacje na temat pobliskich punktów dostępu do sieci Wi-Fi i masztów telefonii komórkowej.

Dodatkowe informacje, które możemy zbierać na Twój temat

Możemy uzyskiwać informacje na Twój temat z ogólnodostępnych i komercyjnych źródeł zgodnie z obowiązującym prawem. Co więcej, możemy zbierać inne informacje, które podmioty zewnętrzne mogą nam przekazywać za Twoją zgodą. Jeśli na przykład zdecydujesz się na dostęp do usług sieci społecznościowej lub korzystanie z nich, możemy otrzymywać i przechowywać informacje, które pozwolisz nam otrzymywać za pośrednictwem tych usług, na przykład Twój adres e-mail.

Inne informacje na Twój temat, na temat Twojego urządzenia lub korzystania przez Ciebie z Usług możemy także zbierać, stosując inne metody, o których powiadamiamy w chwili ich zbierania, bądź po uzyskaniu Twojej zgody.

Możemy łączyć ze sobą wszystkie zbierane przez nas informacje na Twój temat, dzięki czemu jesteśmy w stanie ulepszać nasze produkty i usługi oraz dostosowywać wysyłane do Ciebie wiadomości.

Wykorzystywanie informacji

Informacje zbierane na Twój temat możemy wykorzystywać do:

 • świadczenia Ci usług, dostarczania produktów lub innych materiałów, o które poprosisz (np. zakończenie procesu rejestracji w programie lojalnościowym i przesłanie próbek produktów);
 • kontaktowania się z Tobą w sprawie naszych produktów, usług i promocji;
 • dostosowywania sposobu korzystania przez Ciebie z naszych Usług, np. poprzez wyświetlanie odpowiednich reklam w naszych witrynach lub w innych miejscach;
 • zarządzania sposobem korzystania z naszych usług podczas zakupów, naszymi produktami, Usługami i ofertami, a także ulepszania ich, w tym poprzez analizę korzystania z naszych produktów i usług oraz określanie skuteczności naszych reklam;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i uczciwości świadczenia naszych Usług;
 • egzekwowania przysługujących nam praw;
 • innych celów po uzyskaniu Twojej zgody.

Aby uzyskać informacje na temat możliwości wyboru, które możesz mieć w odniesieniu do wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat poniżej.

Udostępnianie informacji

Sherwin-Williams może ujawnić informacje na Twój temat w następujących okolicznościach:

 • Podmioty stowarzyszone. Możemy udostępniać informacje naszym różnym przedsiębiorstwom i firmom stowarzyszonym należącym do grupy Sherwin-Williams, na przykład w celu ulepszania naszych produktów i usług.
 • Dostawcy usług. Współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi, którzy w naszym imieniu świadczą usługi kontraktowe. Aby było to możliwe, może zaistnieć konieczność udostępnienia im informacji na Twój temat. Możemy na przykład korzystać z usług innych podmiotów w zakresie realizacji zleceń związanych z naszymi produktami i usługami, przetwarzania Twoich płatności przy użyciu karty kredytowej i innych Twoich płatności, odpowiadania na Twoje pytania, wysyłania wiadomości e-mail w naszym imieniu i analizy danych w celu ulepszania naszych produktów i usług.
 • Inne podmioty, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to konieczne do ochrony naszych Usług. Mogą zaistnieć pewne okoliczności, kiedy będziemy musieli ujawnić informacje na Twój temat innym podmiotom:
  • W celu zachowania zgodności z prawem lub spełnienia wymagań orzeczeń zapadłych w postępowaniach sądowych bądź próśb o podjęcie współpracy wystosowanych przez organ administracji państwowej.
  • Aby zapobiec oszustwu bądź w celu potwierdzenia i zapewnienia zgodności z zasadami dotyczącymi naszych Usług.
  • Jeśli jest to zgodne z prawem, aby chronić prawa i mienie Sherwin-Williams lub naszych firm stowarzyszonych, partnerów biznesowych, klientów bądź pracowników oraz zapewnić im bezpieczeństwo.
 • Inne podmioty w związku z transakcją korporacyjną. Możemy ujawnić podmiotowi zewnętrznemu informacje na Twój temat, gdy sprzedamy lub przeniesiemy całość lub część naszej działalności bądź aktywów, np. w wyniku fuzji, postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. W niektórych systemach prawnych wymagana jest zgoda na udostępnianie informacji w ten sposób. W przypadkach, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, zwrócimy się o Twoją zgodę.
 • Inne podmioty po uzyskaniu Twojej zgody. Oprócz ujawniania informacji opisanego w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym informacje na Twój temat, gdy wyrazisz na to zgodę lub o to poprosisz.
 • Zagregowane informacje niebędące danymi osobowymi. Możemy także udostępniać dane w sposób, który nie wskazuje Twojej tożsamości (np. informacje zagregowane z inną dokumentacją), dla ogólnych celów biznesowych. Możemy na przykład ujawnić liczbę osób odwiedzających nasze witryny internetowe bądź inne Usługi.

Pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie internetowe

Zarówno my, jak i określone podmioty zewnętrzne, w tym podmioty dostarczające treści i inne funkcjonalności w naszych Usługach, możemy wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie w naszych Usługach internetowych oraz informacje zgromadzone przy użyciu takich technologii. Korzystanie z naszych Usług internetowych oznacza wyrażenie zgody na używanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii śledzenia zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Jeśli jesteś użytkownikiem ze Stanów Zjednoczonych, kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat technologii Do-Not-Track i podobnych mechanizmów.

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik, który może być przechowywany na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Umożliwia on podmiotowi, który umieścił ten plik na Twoim urządzeniu, rozpoznawanie go w różnych witrynach internetowych, usługach, sesjach przeglądania i na różnych urządzeniach.

Gdy korzystasz z przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do Usług, możesz skonfigurować jej ustawienia tak, aby akceptowała pliki cookie, odrzucała je lub powiadamiała o ich wysłaniu. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, kliknij menu „Pomoc” w swojej przeglądarce. System operacyjny zainstalowany na urządzeniu, z którego korzystasz, może zawierać dodatkowe mechanizmy kontrolujące pliki cookie. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na uzyskiwanie dostępu do pewnych funkcji Usług i korzystanie z nich.

Sygnały nawigacyjne

Sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie to małe fragmenty kodu umieszczane na stronach internetowych, w reklamach i w wiadomościach e-mail umożliwiające komunikację z podmiotami zewnętrznymi. Możemy korzystać z sygnałów nawigacyjnych na przykład w celu zliczania liczby użytkowników, którzy odwiedzili określoną stronę internetową, dostarczania plików cookie lub komunikowania się z nimi oraz w celu zrozumienia schematów użytkowania. Sygnały nawigacyjne możemy umieszczać w wiadomościach e-mail w celu uzyskania informacji o tym, czy wiadomości te zostały otwarte, przekazane dalej lub wykonano względem nich inne działania.

Inne technologie

Istnieją również inne technologie przechowywania oraz technologie internetowe, takie jak np. lokalne obiekty udostępnione (znane także jako „pliki cookie typu Flash”) czy wykorzystywanie magazynu lokalnego HTML5, które działają w sposób podobny do działania plików cookie opisanych powyżej. Są one przechowywane na urządzeniu i służą do przechowywania pewnych informacji na temat Twoich działań i preferencji w różnych usługach i sesjach. Technologie te różnią się od plików cookie, w związku z czym możesz nie być w stanie kontrolować ich za pomocą standardowych narzędzi i ustawień dostępnych w przeglądarce. Aby uzyskać informacje na temat wyłączania plików cookie typu flash, należy odwiedzić witrynę internetową Flash obsługiwaną przez Adobe.

Jak wykorzystujemy te technologie

Wykorzystujemy następujące technologie w naszych usługach internetowych w niżej opisanych celach ogólnych:

Typ plików cookie

Do czego służą

Przykłady:

Techniczne

Umożliwiają prawidłowe działanie naszych Usług internetowych.

Te pliki cookie między innymi zapamiętują wcześniejsze czynności (np. wpisany tekst) przy powracaniu na daną stronę podczas tej samej sesji oraz równoważą ruch w witrynie internetowej.

Poprawiające wydajność

Pomagają nam mierzyć i poznawać sposób interakcji odwiedzających z Usługami internetowymi i naszymi treściami oraz wszelkie napotkane kłopoty, aby pomóc nam doskonalić działanie Usług.

Te pliki cookie zapewniają między innymi wgląd w sposób użytkowania naszych witryn internetowych przez odwiedzających, abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia w zakresie użyteczności i treści.

Funkcjonalne

Umożliwiają zapamiętywanie Twoich wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język czy region, w którym się znajdujesz) w ramach naszych Usług internetowych w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanego sposobu korzystania z nich w sieci.

Te pliki cookie mogą między innymi umożliwiać Ci przechowywanie danych uwierzytelniających do logowania oraz związanych z nimi ustawień, aby nie trzeba było wprowadzać ich przy każdym logowaniu.

Do personalizacji reklam

Pomagają nam i podmiotom zewnętrznym dostarczać odpowiednie treści i reklamy poprzez gromadzenie informacji na temat korzystania przez Ciebie z naszych Usług oraz z innych witryn i usług internetowych.

Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam lub ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy. Pomagają nam również mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. W wiadomościach e-mail możemy umieszczać sygnały nawigacyjne w celu uzyskania informacji o tym, czy wiadomości te zostały otwarte, przekazane dalej lub wykonano względem nich inne działania.

Podmioty zewnętrzne dostarczające treści lub funkcje w ramach naszych Usług

Pewne treści i funkcje dostępne w naszych Usługach mogą być dostarczane przez podmioty zewnętrzne, które nie są z nami stowarzyszone. Dajemy Ci na przykład możliwość udostępniania pewnych materiałów w naszych witrynach za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. W niektórych naszych Usługach mogą również pojawiać się reklamodawcy zewnętrzni. Takie podmioty zewnętrzne mogą zbierać i otrzymywać (również za pośrednictwem plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii internetowych) pewne informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszych Usług. Informacje te mogą być zbierane w miarę upływu czasu i mogą zostać połączone z informacjami zbieranymi w innych witrynach internetowych i usługach online.

Niektóre z tych firm biorą udział w branżowych programach opracowanych w celu zapewnienia konsumentom możliwości zdecydowania, czy chcą otrzymywać ukierunkowane reklamy. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na strony obsługiwane przez organizacje Network Advertising Initiative i Digital Advertising Alliance. (Użytkownicy z Kanady mogą również odwiedzić witrynę internetową obsługiwaną przez Digital Advertising Alliance of Canada. Mogą tam być dostępne dalsze informacje w miejscowych językach.)

Przekazywanie danych za granicę

Firma Sherwin-Williams i jej usługodawcy mogą zbierać, przesyłać, przechowywać i przetwarzać informacje na Twój temat poza krajem Twojego zamieszkania, w tym w Stanach Zjednoczonych. Należy mieć na uwadze, że regulacje prawne dotyczące ochrony danych obowiązujące w innych krajach mogą nie być tak rygorystyczne jak te, które obowiązują w Twoim kraju. Zgodnie z obowiązującym prawem stosujemy środki, takie jak standardowe klauzule dotyczące ochrony danych, w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa wszelkich przekazywanych danych osobowych. Dalsze informacje na temat tych środków można uzyskać kontaktując się z nami za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności.

Zbieranie informacji od dzieci

Nie zbieramy świadomie danych osobowych dzieci w rozumieniu miejscowego prawa. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam swoje dane osobowe, usuniemy je albo postąpimy w inny sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat

Jeśli jest to zgodne z prawem, możemy wysyłać Ci powiadomienia o ofertach i promocjach. Masz jednak możliwość wybrania sposobu, w jaki kontaktujemy się z Tobą.

 • E-mail: Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze komercyjnym od określonej marki lub grupy firmy Sherwin-Williams, możesz postąpić zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w każdej takiej wiadomości. Możesz również skontaktować się z nami, wchodząc na stronę globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności, aby uzyskać informacje na temat usuwania swoich danych z naszych list adresowych.
 • Poczta tradycyjna: Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać wiadomości pocztowych o charakterze komercyjnym od określonej marki lub grupy Sherwin-Williams, możesz postąpić zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w każdej takiej wiadomości, lub skorzystać z zamieszczonych tam danych kontaktowych. Możesz skontaktować się z nami, wchodząc na stronę globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności, aby usunąć swoje dane z naszych list adresowych.
 • Inne: Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać innych wiadomości o charakterze komercyjnym od określonej marki lub grupy Sherwin-Williams, możesz postąpić zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w każdej takiej wiadomości, lub skorzystać z zamieszczonych tam danych kontaktowych. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności, aby zrezygnować z innych rodzajów marketingu bezpośredniego zgodnie z miejscowym prawem.

Należy mieć na uwadze, że pomimo dokonania takich rezygnacji, jeśli jest to zgodne z prawem, możemy wysyłać do Ciebie wiadomości dotyczące transakcji lub usług, o które prosiłeś, lub wiadomości mające na celu poinformowanie Cię o ważnych zmianach dotyczących naszych Usług, produktów lub zasad. Jeśli korzystasz z kilku kont, będziesz musiał na każdym z nich z osobna dokonać rezygnacji w odniesieniu do ustawień dotyczących prywatności, o których mowa powyżej.

Mogą przysługiwać Ci, jako osobie, której dotyczą dane, określone prawa na mocy prawa miejscowego. Na przykład miejscowe przepisy mogą zapewniać Ci prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych będących pod naszą kontrolą, ich aktualizacji, ograniczenia, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, przeniesienia lub poprawienia zawartych w nich nieprawidłowości, z zastrzeżeniem określonych wyjątków przewidzianych prawem. Wiele z naszych programów zapewnia bezpośredni dostęp do przeglądania, aktualizacji, poprawiania lub usuwania danych osobowych podanych podczas rejestracji internetowej oraz do określonych innych funkcji. Aby dowiedzieć się, jakie funkcje są dla Ciebie dostępne w związku z danym programem, możesz to sprawdzić w miejscu dokonania rejestracji.

Jeżeli żadna funkcja nie jest dostępna w miejscu dokonania rejestracji, a chcesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności. Będziemy reagować na uzasadnione wnioski zgodnie z obowiązującym prawem i z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych i umownych.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Stosujemy wiele różnych procedur służących ochronie informacji na Twój temat, w tym procedury techniczne, administracyjne i fizyczne, które mają zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Musisz jednak mieć na uwadze, że pomimo podejmowanych przez nas starań mających na celu ochronę informacji na Twój temat, żadna witryna, transmisja internetowa, system komputerowy czy połączenie internetowe nie są całkowicie bezpieczne.

Ponadto podejmujemy starania celem zagwarantowania, że Twoje dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone, jak jest to wymagane na mocy umowy, lub jak jest to wymagane bądź dozwolone na mocy obowiązującego prawa.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub naszych praktyk ochrony prywatności należy kontaktować się z Sherwin-Williams. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności. Możesz też kontaktować się z nami pod podanym niżej adresem:

Sherwin-Williams Company

Global Privacy Compliance (Globalny specjalista ds. prywatności i zgodności z przepisami)

101 W. Prospect Ave.

Cleveland, OH 44115

Wiadomość e-mail poprzez elektroniczny formularz internetowy: Globalny portal poświęcony kwestiom ochrony prywatności

Zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności w przyszłości

Regulacje i przepisy dotyczące ochrony prywatności nieustannie się zmieniają. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania i usuwania dowolnych zapisów lub postanowień niniejszych Zasad ochrony prywatności w dowolnej chwili i według naszego uznania. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszych Zasad ochrony prywatności celem upewnienia się, że znasz obowiązujące w danej chwili praktyki ochrony prywatności, pomimo że możemy powiadamiać Cię pocztą elektroniczną lub poprzez publikowanie informacji o zmianach w niektórych lub wszystkich naszych usługach internetowych. Korzystanie z naszych Usług po wprowadzeniu zmian w Zasadach ochrony prywatności jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.

Ujawnianie informacji w poszczególnych jurysdykcjach

Kalifornijskie prawo ochrony prywatności

CCPA – powiadomienie dla konsumentów

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.

Niniejsze Powiadomienie o polityce prywatności dla stanu Kalifornia („Powiadomienie”) dotyczy konsumentów w rozumieniu ustawy California Consumer Privacy Act („CCPA”) i stanowi uzupełnienie pozostałych polityk i powiadomień firmy Sherwin-Williams. W razie konfliktu interesów między dowolną inną polityką, oświadczeniem lub powiadomieniem firmy Sherwin-Williams a tym Powiadomieniem nadrzędne znaczenie ma Powiadomienie w odniesieniu do konsumentów ze stanu Kalifornia oraz ich praw na mocy ustawy CCPA. Niniejsze Powiadomienie opisuje sposób zbierania, wykorzystywania, ujawniania oraz sprzedaży danych osobowych konsumentów ze stanu Kalifornia oraz prawa przysługujące tym konsumentom na mocy ustawy CCPA. Dla celów niniejszego Powiadomienia terminy oraz treść ustawy CCPA zostały skrócone lub podsumowane. Terminy określone w ustawie CCPA i pojawiające się w niniejszym Powiadomieniu mają takie samo znaczenie jak w tej ustawie.

ZBIERANIE, UŻYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy wymienione w poniższej tabeli dane osobowe dotyczące konsumentów ze stanu Kalifornia. Dane osobowe możemy udostępniać naszym podmiotom stowarzyszonym, usługodawcom oraz dostawcom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, w tym podmiotom pomagającym w dostarczaniu reklam dostosowanych do zainteresowań oraz wykonującym wszelkie inne czynności reklamowe i marketingowe, a także innym podmiotom wymienionym w poniższej tabeli.

Kategoria danych osobowych

Przykład zbieranych danych

Źródła danych

Cel zbierania danych

Kategorie odbiorców

Identyfikatory

Imię i nazwisko,
adres pocztowy,
adres IP (Internet Protocol), adres e-mail

Konsumenci,
informacje publiczne, podmioty stowarzyszone,
inne strony trzecie

Wykorzystujemy te dane do następujących celów biznesowych: audyty związane z kontaktami i transakcjami, wykrywanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa i ochrona przed oszustwami, usuwanie błędów i naprawa systemów, krótkoterminowe zastosowania tymczasowe (np. reklama kontekstowa), świadczenie usług, wewnętrzne badania nad technologią, kontrola jakości i bezpieczeństwa. Ponadto wykorzystujemy te dane do celów handlowych wymienionych powyżej w sekcji „Używanie danych”.

Dostawcy usług marketingowych (np. sieci reklamowe, dostawcy usług internetowych, dostawcy usług analitycznych), instytucje rządowe, systemy operacyjne i platformy, sieci społecznościowe.

Dokumentacja klientów

Imię i nazwisko,
adres,
numer telefonu,
adres e-mail,
numer ubezpieczenia społecznego
(zapisywany wyłącznie w przypadku zastosowań związanych z kontami kredytowymi)

Konsumenci,
informacje publiczne, podmioty stowarzyszone,
inne strony trzecie

Wykorzystujemy te dane do tych samych celów, które zostały wymienione powyżej dla identyfikatorów. W przypadku złożenia wniosku o założenie rachunku karty kredytowej możemy zapisać numer ubezpieczenia społecznego, który umożliwi nam przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej i utworzenie konta kredytowego.

Dostawcy usług marketingowych (np. sieci reklamowe, dostawcy usług internetowych, dostawcy usług analitycznych), instytucje rządowe, systemy operacyjne i platformy, agencje gromadzące dane oraz instytucje finansowe.

Dane komercyjne, szczegółowe informacje o zakupach

Historia zakupów,
wpisy w rejestrze własności nieruchomości, historia lub tendencje konsumenckie

Konsumenci,
informacje publiczne, podmioty stowarzyszone,
inne strony trzecie

Wykorzystujemy te dane do następujących celów biznesowych: krótkoterminowe zastosowania tymczasowe (np. reklama kontekstowa), świadczenie usług. Ponadto wykorzystujemy te dane do celów handlowych wymienionych powyżej w sekcji „Używanie danych”.

Dostawcy usług marketingowych (np. sieci reklamowe, dostawcy usług internetowych, dostawcy usług analitycznych), instytucje rządowe, systemy operacyjne i platformy, agencje gromadzące dane oraz instytucje finansowe.

Informacje o korzystaniu z Internetu

Historia przeglądania,
historia wyszukiwania,
informacje o interakcjach z naszymi stronami internetowymi lub reklamami

Konsumenci,
informacje publiczne, podmioty stowarzyszone,
inne strony trzecie

Wykorzystujemy te dane do tych samych celów, które zostały wymienione powyżej dla identyfikatorów.

Dostawcy usług marketingowych (np. sieci reklamowe, dostawcy usług internetowych, dostawcy usług analitycznych).

Dane geolokalizacyjne

Dokładna lokalizacja, przemieszczanie się

Nasze aplikacje mobilne zbierają dane geolokalizacyjne, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

Wykorzystujemy te dane do następujących celów biznesowych: krótkoterminowe zastosowania tymczasowe (np. reklama kontekstowa), świadczenie usług, wewnętrzne badania nad technologią. Ponadto wykorzystujemy te dane do celów handlowych wymienionych powyżej w sekcji „Używanie danych”.

Dostawcy usług marketingowych (np. sieci reklamowe, dostawcy usług internetowych, dostawcy usług analitycznych).

Dane sensoryczne

Nagrane rozmowy z pracownikami działu obsługi klienta,
 materiał zarejestrowany przez kamery przemysłowe

Rozmowy z pracownikami działu obsługi klienta są czasami nagrywane, o czym klienci są informowani na początku rozmowy. Materiał rejestrowany przez kamery przemysłowe jest gromadzony tylko w niektórych placówkach, na terenie których znajdują się odpowiednie oznaczenia informujące o jego gromadzeniu.

Wykorzystujemy te dane do następujących celów biznesowych: wykrywanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa i ochrona przed oszustwami, kontrola jakości i bezpieczeństwa.

Instytucje rządowe, dostawcy usług w zakresie ochrony.

Informacje zawodowe

Informacje zawodowe

Konsumenci,
informacje publiczne, podmioty stowarzyszone,
inne strony trzecie

Wykorzystujemy te dane do następujących celów biznesowych: świadczenie usług, wewnętrzne badania nad technologią. Ponadto wykorzystujemy te dane do celów handlowych wymienionych powyżej w sekcji „Używanie danych”. Dodatkowo w przypadku złożenia wniosku o założenie rachunku karty kredytowej możemy zbierać dane związane z zatrudnieniem, które umożliwią nam przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej i utworzenie konta kredytowego.

Dostawcy usług marketingowych (np. dostawcy usług analitycznych).

Wnioski z zebranych danych osobowych

Tendencje zakupowe

Konsumenci,
informacje publiczne, podmioty stowarzyszone,
inne strony trzecie

Wykorzystujemy te dane do następujących celów biznesowych: krótkoterminowe zastosowania tymczasowe (np. reklama kontekstowa), świadczenie usług, wewnętrzne badania nad technologią. Ponadto wykorzystujemy te dane do celów handlowych wymienionych powyżej w sekcji „Używanie danych”.

Dostawcy usług marketingowych (np. dostawcy usług analitycznych).

KALIFORNIJSKIE PRAWO OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zgodnie z ustawą CCPA konsumenci ze stanu Kalifornia mają określone prawa, z których mogą korzystać samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli. Wnioski o skorzystanie z praw przysługujących w świetle ustawy CCPA podlegają procesowi identyfikacji i weryfikacji. Nie realizujemy wniosków dotyczących ustawy CCPA, jeśli nie otrzymamy niezbędnych informacji, które pozwolą nam odpowiednio zweryfikować, czy osoba składająca wniosek jest tym samym konsumentem, którego dane osobowe zebraliśmy.

Niektóre przechowywane przez nas dane osobowe konsumentów (np. sekwencje odwiedzanych stron) nie są powiązane z wystarczająco dużą ilością danych osobowych o określonym konsumencie, aby móc potwierdzić, że faktycznie są to dane osobowe tego konsumenta. W związku z powyższym nie będziemy załączać takich danych w odpowiedziach na wnioski konsumentów. W przypadku, gdy nie będziemy mogli zrealizować wniosku, podamy uzasadnienie w odpowiedzi wysyłanej do konsumenta. Nie trzeba zakładać u nas konta, aby móc złożyć wniosek. Dane osobowe wymienione we wniosku wykorzystamy wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości konsumenta lub prawa do złożenia wniosku, a także w celu śledzenia i dokumentowania odpowiedzi na wniosek, chyba że konsument przekazał nam swoje dane osobowe w innym celu.

Podejmiemy uzasadnione z biznesowego punktu widzenia kroki, aby zidentyfikować dane osobowe konsumenta, które zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy oraz aby odpowiedzieć na wniosek o skorzystanie z praw przysługujących konsumentom ze stanu Kalifornia. W niektórych przypadkach, szczególnie związanych z obszernymi lub nieistotnymi danymi, możemy dostarczyć podsumowanie danych osobowych i umożliwić konsumentowi podjęcie decyzji, czy chce otrzymać od nas wszystkie dane osobowe. Możemy również poinformować konsumenta, jak może uzyskać dostęp do właściwych danych osobowych i skopiować je samodzielnie. Możemy obciążyć konsumenta uzasadnioną opłatą lub odmówić zrealizowania wniosku, jeśli jest on przesadny, nieuzasadniony, nadmiernie uciążliwy lub powtarza się. Jeśli ustalimy, że wniosek wiąże się z opłatą lub odmówimy realizacji wniosku, dostarczymy konsumentowi odpowiednią informację z uzasadnieniem naszej decyzji. W przypadku nałożenia opłaty podamy jej szacowaną wysokość oraz umożliwimy konsumentowi wyrażenie zgody na jej uiszczenie przed nałożeniem jej w związku z odpowiedzią na wniosek.

Prawa mieszkańców stanu Kalifornia oraz dane kontaktowe

Prawa konsumentów ze stanu Kalifornia w zakresie ochrony prywatności zostały opisane poniżej. Wniosek można złożyć na Globalnym portalu poświęconym kwestiom ochrony prywatności lub dzwoniąc pod numer 1- (844) 835-4135. Prosimy konsumentów o postępowanie zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Globalnym portalu poświęconym kwestiom ochrony prywatności oraz udzielanie szybkich odpowiedzi na nasze pytania, aby umożliwić nam potwierdzenie tożsamości konsumentów. W sytuacji, gdy konsument prosi o przekazanie mu określonych informacji na jego temat, stosujemy bardziej rygorystyczne normy weryfikacyjne. Upoważnieni przedstawiciele mogą składać wnioski w imieniu konsumentów, postępując zgodnie z poniższymi krokami i dostarczając odpowiednią dokumentację.

Prawo do żądania ujawnienia

Konsument ma prawo żądać ujawnienia wymienionych poniżej danych zebranych w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Takie wnioski konsument może składać maksymalnie dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Odnosząc się do poniższych punktów (1) i (2), udostępnimy dane w formie przenośnej oraz – jeżeli będzie to technicznie możliwe do zrealizowania – gotowej do użycia.

 1. Kategorie zebranych przez nas danych osobowych konsumenta.
  • Kategorie źródeł, z których pozyskaliśmy dane osobowe konsumenta.
  • Cele biznesowe lub handlowe zebrania przez nas danych osobowych konsumenta.
 2. Konkretne rodzaje zebranych przez nas danych osobowych konsumenta.
 3. Kategorie stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe konsumenta.
  • Lista kategorii danych osobowych ujawnionych w celach biznesowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (lub oświadczenie o nieujawnieniu).
 4. Lista kategorii danych osobowych konsumenta sprzedanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym kategorie stron trzecich, którym sprzedaliśmy dane oraz cele biznesowe lub handlowe takiej sprzedaży (lub oświadczenie o niesprzedaniu).

Weryfikacja przed ujawnieniem

Nie możemy odpowiednio weryfikować tożsamości klientów nieposiadających konta online lub konta kredytowego Sherwin-Williams. Prosimy zapoznać się z powyższym wykazem, aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe mogliśmy zebrać, poznać cel ich gromadzenia oraz sprawdzić, komu mogliśmy je udostępnić. Klienci posiadający konto online zostaną poproszeni o zalogowanie się w określonym terminie. Po zalogowaniu dostarczymy klientowi informacje o kategoriach danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat. Klienci posiadający konto kredytowe Sherwin-Williams mogą zostać poproszeni o podanie maksymalnie trzech unikalnych informacji związanych z kontem. Możliwe również, że zostaną poproszeni o dostarczenie podpisanego dokumentu do przeprowadzenia weryfikacji. Po zweryfikowaniu informacji dostarczymy klientowi dane osobowe, które zgromadziliśmy na jego temat.

Prawo do zakazania sprzedaży

Nie sprzedajemy danych osobowych konsumentów ze stanu Kalifornia zdefiniowanych w ustawie CCPA. Wszystkie dane osobowe zgromadzone zgodnie z zapisami niniejszego Powiadomienia o polityce prywatności będą traktowane jako objęte prawem do składania wniosków o zakazanie ich sprzedaży – aż do zmiany naszych praktyk poprzez zaktualizowanie niniejszego Powiadomienia. Niektóre przeglądarki internetowe wysyłają sygnały, które mogą zostać uznane za sygnały zakazujące śledzenia, jednak nie uznajemy takiego ich działania oraz nie traktujemy ich jako oznaczających zakaz sprzedaży. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że różne podmioty opracowują sygnały o zakazie sprzedaży. Możemy uznawać niektóre z takich sygnałów, jeśli ustalimy, że związany z nimi program jest odpowiedni.

Prawo do usunięcia informacji

Konsument ma prawo zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych, które zebraliśmy bezpośrednio od niego. Zgodnie z ustawą CCPA w określonych okolicznościach możemy odmówić usunięcia danych osobowych, na przykład jeśli potrzebujemy tych danych do realizacji transakcji lub świadczenia usług, o które prosi konsument lub które są zasadnie przewidywalne, ze względu na bezpieczeństwo, uzasadnione wewnętrzne cele biznesowe (w tym prowadzenie dokumentacji biznesowej), do zachowania zgodności z przepisami prawa lub w związku z roszczeniami prawnymi. Należy pamiętać, że nie mamy obowiązku usuwania danych osobowych, które zebraliśmy w sposób inny niż bezpośrednio od konsumenta.

Programy zapobiegania dyskryminacji oraz zachęt finansowych

Nie dopuszczamy się dyskryminacji konsumentów w sposób opisany w ustawie CCPA ze względu na to, że skorzystali oni z przysługujących im w świetle tej ustawy praw. Możemy naliczyć inną stawkę lub cenę bądź zaoferować inny poziom lub inną jakość produktów i usług, jeśli będzie to zasadnie powiązane z wartością stosownych danych. Od czasu do czasu możemy oferować konsumentom zachęty finansowe w formie wyprzedaży, rabatów lub kuponów w związku ze zbieraniem, sprzedażą, przechowywaniem i wykorzystywaniem ich danych osobowych, zgodnie z zapisami ustawy CCPA. Obejmuje to program preferowanych klientów lub inne podobne programy nagród. Takie oferty mogą skutkować innymi cenami, stawkami lub poziomami jakości. Główne aspekty każdej zachęty finansowej będą wyjaśnione i opisane w warunkach konkretnego programu. Wartość zachęt, takich jak wyprzedaże, rabaty czy kupony, jest przedstawiona w dokumentacji czy komunikacji dotyczącej danego programu zachęt. Uczestnictwo w programach zachęt jest całkowicie dobrowolne. W dowolnym momencie można dołączyć do programu lub z niego zrezygnować, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w opisie programu oraz w jego warunkach. Możemy dodawać oraz zmieniać programy zachęt i ich warunki, publikując oświadczenie w opisie programu i warunkach, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie ich treści.

Mieszkańcy każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej

Podstawy prawne naszej działalności związanej z przetwarzaniem danych są następujące:

 • na potrzeby naszych uzasadnionych celów biznesowych, w tym w celu:
  • świadczenia Ci usług, dostarczania produktów lub innych materiałów, o które poprosisz (np. rejestrując się w programie lojalnościowym w celu otrzymania od nas próbek produktów), oraz dostosowywania sposobu korzystania przez Ciebie z naszych Usług;
  • zarządzania sposobem korzystania z naszych usług podczas zakupów, naszymi produktami, Usługami i ofertami, a także ulepszania ich, w tym poprzez analizę korzystania z naszych produktów i usług oraz określanie skuteczności naszych reklam;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i uczciwości świadczenia naszych Usług;
 • realizacja zawartych przez nas z Tobą umów, w tym przetwarzanie Twoich zakupów i transakcji;
 • wywiązywanie się z naszych zobowiązań prawnych, na przykład:
  • w celach związanych z audytami i sprawozdawczością;
  • w celu realizacji zadań związanych z rachunkowością i administracją;
  • w celu odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji ze strony właściwych podmiotów publicznych i organów sądowych;
  • oraz w celu egzekwowania przysługujących nam praw i egzekwowania roszczeń prawnych lub zarządzania nimi;
 • w oparciu o Twoją zgodę:
 • w celu wysyłania w ramach marketingu bezpośredniego wiadomości na temat naszych produktów, usług i promocji;
 • oraz w celu dostarczania spersonalizowanych reklam zarówno w ramach naszych Usług, jak i poza nimi, w tym z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii, jak to wyjaśniono poniżej;

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie w dalszym ciągu oferować Ci usług, z którymi jest ona związana.

 • E-mail: Jeśli chcesz wypisać się albo zrezygnować z otrzymywania w ramach marketingu bezpośredniego wiadomości e-mail od określonej marki lub grupy Sherwin-Williams, możesz postąpić zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w każdej takiej wiadomości. Możesz również skontaktować się z nami, wchodząc na stronę globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności, aby uzyskać informacje na temat usuwania swoich danych z naszych list adresowych.
 • Poczta tradycyjna: Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać wiadomości pocztowych o charakterze komercyjnym od określonej marki lub grupy Sherwin-Williams, możesz postąpić zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w każdej takiej wiadomości, lub skorzystać z zamieszczonych tam danych kontaktowych. Możesz skontaktować się z nami, wchodząc na stronę globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności, aby usunąć swoje dane z naszych list adresowych.
 • Inne: Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać innych wiadomości o charakterze komercyjnym od określonej marki lub grupy Sherwin-Williams, możesz postąpić zgodnie ze wskazaniami, które znajdują się w każdej takiej wiadomości, lub skorzystać z zamieszczonych tam danych kontaktowych, albo zmienić ustawienia prywatności w swojej przeglądarce (np. dotyczące plików cookie). Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności, aby zrezygnować z innych rodzajów marketingu bezpośredniego zgodnie z miejscowym prawem.

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązującego prawa.

W naszych usługach mogą być stosowane internetowe usługi analityczne, takie jak np. Google Analytics, które są dostarczane przez firmę Google, Inc. i innych usługodawców zewnętrznych. Usługi te wykorzystują „pliki cookie”, które pomagają w analizie sposobu korzystania z naszych usług internetowych przez odwiedzających. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z witryny internetowej (w tym Twój adres IP) będą przesyłane tym dostawcom i przez nich przechowywane. Informacje te mogą być przechowywane poza terenem Unii Europejskiej, np. w Stanach Zjednoczonych, w krajach, w których przepisy dotyczące ochrony danych mogą nie być tak rygorystyczne jak te, które obowiązują w Twoim kraju.

Jeśli Twój adres IP nie został skrócony w ramach anonimizacji adresu IP, jego pełna postać może zostać przesłana na serwery usługodawców zewnętrznych znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej. Usługodawcy ci mogą wykorzystać te informacje do określenia, w jaki sposób korzystasz z witryny internetowej, sporządzenia dla operatorów stron internetowych raportów na temat aktywności w witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Możesz nie zgodzić się na wykorzystywanie plików cookie w sposób opisany w innych częściach niniejszych zasad. Niektórzy usługodawcy oferują rozwiązania, które zapobiegają zbieraniu i przetwarzaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny internetowej (dotyczy to także adresu IP). Wystarczy w tym celu pobrać i zainstalować odpowiednią wtyczkę do przeglądarki.

Mieszkańcy Argentyny

Zgodnie z postanowieniami Ustawy nr 25 326 z późniejszymi zmianami mieszkańcy Argentyny mają prawo do uzyskania nieodpłatnie dostępu do danych co sześć miesięcy albo częściej, jeżeli mają prawnie uzasadniony interes, aby skorzystać z takiego prawa, za okazaniem nam jakiegokolwiek dowodu tożsamości. Odpowiedzi na takie wnioski będą udzielane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Oprócz prawa do uzyskania dostępu do danych, każdy mieszkaniec Argentyny może skorzystać z prawa do nieodpłatnej zmiany, aktualizacji lub usunięcia danych za okazaniem nam jakiegokolwiek dowodu tożsamości. Odpowiedzi na takie wnioski będą udzielane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Wniosek może zostać odrzucony w przypadku, gdy: (i) podmiot zewnętrzny jest zainteresowany zachowaniem przez Sherwin-Williams danych osobowych w stanie obecnym; lub (ii) zachowanie danych osobowych w stanie obecnym jest wymagane przez obowiązujące nas przepisy prawa.

Żądanie skorzystania z prawa do nieodpłatnego dostępu do danych, ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia może zostać przez nas odrzucone, jeżeli dane te są niezbędne do: (i) ochrony bezpieczeństwa narodowego, porządku instytucjonalnego, bezpieczeństwa publicznego lub praw podmiotów zewnętrznych; lub (ii) zapobiegania sytuacjom utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu sądowym lub administracyjnym związanym z wypełnianiem zobowiązań podatkowych, zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych lub związanym ze zdrowiem publicznym, w postępowaniu sądowym w sprawie karnej lub w postępowaniu wyjaśniającym w sprawie wykroczeń administracyjnych, pod warunkiem że w odpowiednich aktach sprawy znajduje się zakaz korzystania z powyższych praw przez osobę, której dotyczą dane.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki możesz skorzystać z tych praw, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat powyżej. Aby uzyskać odpowiedzi na inne pytania możesz się skontaktować z Sherwin-Williams za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności.

Mieszkańcy Australii

Mieszkańcy Australii zostają niniejszym powiadomieni o możliwości anonimowego kontaktu telefonicznego lub skorzystania z pseudonimu w przypadku, gdy chcą uzyskać informacje na temat naszych usług, lecz nie chcą prowadzić z nami dalszych rozmów. Jednakże w takim przypadku nie ma możliwości skorzystania z naszych usług. Aby skorzystać z naszych usług, niezbędne może być podanie swoich danych osobowych.

Sherwin-Williams może przekazywać Twoje dane osobowe jednostkom stowarzyszonym, dostawcom usług lub innym podmiotom opisanym w części „Udostępnianie danych osobowych”, znajdującym się poza terenem Australii, w tym na terenie Stanów Zjednoczonych.

Działamy w oparciu o Twoją zgodę na wysyłanie w ramach marketingu bezpośredniego wiadomości na temat naszych produktów, usług i promocji, oraz na dostarczanie spersonalizowanych reklam. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Możesz również zmienić ustawienia prywatności swojej przeglądarki, np. dotyczące plików cookie. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, nie będziemy w stanie w dalszym ciągu oferować Ci tych usług.

Traktujemy poważnie wszelkie bieżące wątpliwości lub problemy dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, które zauważamy, i pracujemy nad rozwiązaniem tych kwestii. W razie dodatkowych pytań dotyczących naszych zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem globalnego portalu poświęconego kwestiom ochrony prywatności. Użytkownicy, którzy nie są zadowoleni ze sposobu, w jaki rozpatrzono zgłoszony przez nich problem lub skargę, mogą wnieść skargę do australijskiego komisarza ds. informacji; więcej informacji można znaleźć w witrynie http://www.oaic.gov.au/.

Mieszkańcy Brazylii

Oprócz celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności Konsumenta przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu wewnętrznego zarządzania Państwa zamówieniami, ochrony i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz zarządzania udziałem w szkoleniach, prezentacjach i wydarzeniach, które my lub nasi przedstawiciele mogą oferować w związku z naszymi produktami i usługami.

Uczestnicząc w szkoleniach, prezentacjach i innych wydarzeniach, wyrażają Państwo zainteresowanie naszymi produktami i usługami, w tym naszymi materiałami marketingowymi.  Przestrzegamy wszystkich Państwa praw określonych w niniejszej polityce i obowiązującym prawie, w tym prawa do rezygnacji.

Niezależnie od dodatkowych postanowień zawartych w niniejszej Polityce prywatności, mogą Państwu przysługiwać następujące prawa względem Sherwin-Williams w związku z Państwa danymi osobowymi w dowolnym czasie i na żądanie:

 • prawo dp potwierdzenia przetwarzania,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania niekompletnych, niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych,
 • prawo do anonimizacji, ograniczenia/zablokowania lub usunięcia zbędnych lub nadmiernych danych osobowych lub danych przetwarzanych z naruszeniem przepisów ustawy nr 13709/18 lub „Brazylijskiej ustawy o ochronie danych”,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego usługodawcy lub dostawcy produktów, na wyraźne żądanie, z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej i przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Krajowego Urzędu Ochrony Danych (zgodnie z brazylijską ustawą o ochronie danych),
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem przypadków, w których brazylijska ustawa o ochronie danych upoważnia Sherwin-Williams do przechowywania takich danych,
 • prawo do informacji o podmiotach publicznych i prywatnych, którym Sherwin-Williams udostępnił dane osobowe osoby, której dane dotyczą,
 • prawo do informacji o możliwości odmowy zgody i konsekwencjach takiej odmowy, oraz
 • prawo do wycofania zgody. 

Oprócz wykonywania powyższych praw, Państwa obowiązkiem jest dbanie o aktualność i dokładność informacji przechowywanych na naszych serwerach.

Można skontaktować się z Sherwin-Williams, administratorem przetwarzanych danych osobowych, na stronie Globalnego portalu prywatności, aby skorzystać z przysługującego Państwu prawa i przestrzegać zobowiązań określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Zgodnie z artykułem 41 brazylijskiej ustawy o ochronie danych, Sherwin-Williams wyznaczył na swojego Inspektora Ochrony Danych Osobowych swojego Globalnego Menedżera ds. Prywatności - LATAM. Z osobą tą można skontaktować się za pomocą Globalnego portalu prywatności.

Mieszkańcy Kanady

Niniejszym powiadamia się mieszkańców Kanady, że firma Sherwin-Williams i jej usługodawcy mogą przetwarzać i przechowywać ich dane osobowe poza terenem Kanady, w tym w Stanach Zjednoczonych, oraz że dane te mogą zostać ujawnione upoważnionym organom ścigania, lokalnym sądom i krajowym organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa i orzeczeniami zapadłymi w procesach sądowych. W razie pytań dotyczących naszych praktyk ochrony prywatności, chęci otrzymania informacji na temat naszych zasad i procedur obowiązujących naszych usługodawców poza Twoją jurysdykcją można kontaktować się z Sherwin-Williams.

Informujemy również, że jeśli nie wyrazisz zgody na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Twoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczać Ci produktów bądź usług, którymi jesteś zainteresowany. Zgodnie z ograniczeniami prawnymi i umownymi możesz w każdej chwili, za odpowiednim powiadomieniem, wycofać swoją zgodę na dalsze zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub w celu dostarczania ankiet. Wycofanie zgody na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie pewnych niezbędnych informacji na Twój temat (np. w celu prowadzenia odpowiedniej dokumentacji biznesowej i transakcyjnej) może nie być możliwe.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Nasi upoważnieni pracownicy, przedstawiciele i pełnomocnicy będą mieć dostęp do informacji na Twój temat w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez nich ze swoich obowiązków.

Mieszkańcy Indii

Mieszkańcy Indii mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych w celu aktualizacji, poprawiania lub usuwania wadliwych lub nieprawidłowych danych, oraz mają prawo kontaktować się z nami w sprawie wszelkich nieścisłości lub skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sherwin-Williams. Aby uzyskać informacje na temat kontaktu z nami, zapoznaj się z częścią Kontakt z nami. Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki można skorzystać z tych praw, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Podejmujemy działania mające na celu realizację Twoich żądań w stosownym czasie, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za autentyczność Twoich danych osobowych.

Mieszkańcy Malezji

Mieszkańcy Malezji mogą uzyskać informacje na temat sposobu kontaktowania się z globalnym działem ochrony prywatności Sherwin-Williams odpowiedzialnym za globalną ochronę danych osobowych w części Kontakt z nami.

Mieszkańcy Meksyku

Mieszkańcy Meksyku mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych do następujących dobrowolnych celów wykorzystania takich danych:

 • wysyłania ofert lub kontaktowania się w ich sprawie;
 • dostarczania dopasowanych treści reklam w naszych witrynach i w innych miejscach;
 • określania skuteczności naszych reklam.

Ponadto, oprócz Twojego prawa do dostępu do danych i ich poprawiania, masz także prawo do usunięcia Twoich danych osobowych lub przeciwstawienia się ich zbieraniu i przetwarzaniu, oraz do ograniczenia zakresu ich przetwarzania i wycofania zgody zgodnie z miejscowym prawem.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki możesz skorzystać z tych praw, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Prosimy o wskazanie, z jakiego prawa chcesz skorzystać, i okazanie dowodu tożsamości. Odpowiedzi na takie wnioski będą udzielane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Aby poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe, należy wskazać, w jaki sposób mają być poprawione.

Mieszkańcy Nowej Zelandii

Zgodnie z postanowieniami Nowozelandzkiej ustawy o ochronie prywatności (New Zealand Privacy Act) z 1993 r. mieszkańcy Nowej Zelandii mają określone prawa związane z dostępem do dotyczących ich danych osobowych i ich poprawiania. Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki możesz skorzystać z tych praw, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat.

Mieszkańcy Singapuru

Mieszkańcy Singapuru mogą uzyskać informacje na temat sposobu kontaktowania się z globalnym działem ochrony prywatności Sherwin-Williams, odpowiedzialnym za globalną ochronę danych osobowych w części Kontakt z nami.

Mieszkańcy Szwecji

Mieszkańcy Szwecji mogą kontaktować się z Sherwin-Williams w celu uzyskania informacji na temat stosowanych przez nas praktyk ochrony prywatności w sposób opisany w części Kontakt z nami.

Mieszkańcy Urugwaju

Podstawy prawne naszej działalności związanej z przetwarzaniem danych są następujące:

 • na potrzeby naszych uzasadnionych celów biznesowych, w tym w celu:
  • świadczenia Ci usług, dostarczania produktów lub innych materiałów, o które poprosisz (np. rejestrując się w programie lojalnościowym w celu otrzymania od nas próbek produktów), oraz dostosowywania sposobu korzystania przez Ciebie z naszych Usług;
  • zarządzania sposobem korzystania z naszych usług podczas zakupów, naszymi produktami, Usługami i ofertami, a także ulepszania ich, w tym poprzez analizę korzystania z naszych produktów i usług oraz określanie skuteczności naszych reklam;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i uczciwości świadczenia naszych Usług;
 • realizacja zawartych przez nas z Tobą umów, w tym przetwarzanie Twoich zakupów i transakcji;
 • wywiązywanie się z naszych zobowiązań prawnych, na przykład:
  • w celach związanych z audytami i sprawozdawczością;
  • w celu realizacji zadań związanych z rachunkowością i administracją;
  • w celu odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji ze strony właściwych podmiotów publicznych i organów sądowych;
  • oraz w celu egzekwowania przysługujących nam praw i egzekwowania roszczeń prawnych lub zarządzania nimi;
 • w oparciu o Twoją zgodę:
 • w celu wysyłania w ramach marketingu bezpośredniego wiadomości na temat naszych produktów, usług i promocji;
 • oraz w celu dostarczania spersonalizowanych reklam zarówno w ramach naszych Usług, jak i poza nimi, w tym z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii, jak to wyjaśniono poniżej;

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Możesz również zmienić ustawienia prywatności swojej przeglądarki, np. dotyczące plików cookie. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, nie będziemy w stanie w dalszym ciągu oferować Ci tych usług.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki możesz skorzystać z tych praw zgodnie z postanowieniami Urugwajskiej ustawy o ochronie prywatności nr 18 331, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz również skontaktować się z nami w sposób opisany w części Kontakt z nami.

Mieszkańcy Wietnamu

Informacje na Twój temat, które zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy, wykorzystujemy, ujawniamy i przekazujemy podmiotom zewnętrznym obejmują informacje w formacie elektronicznym. Odniesienia do „udostępniania” lub „ujawniania” danych osobowych w części Udostępnianie informacji obejmują wszelkie działania związane z udostępnianiem, ujawnianiem i przekazywaniem informacji na Twój temat. Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki możesz korzystać z praw, które mogą Ci przysługiwać na mocy prawa miejscowego, do dostępu do Twoich danych osobowych, ich aktualizacji, poprawiania lub zażądania ich usunięcia z naszych baz danych, żądania wstrzymania przekazywania ich podmiotom zewnętrznym lub żądania nieprzytaczania ani niewykorzystywania w inny sposób treści takich informacji, zapoznaj się z częścią Twoje wybory i prawa dotyczące informacji na Twój temat. Ponadto, aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub informacje na temat sposobu, w jaki możesz skorzystać z praw przysługujących Ci na mocy prawa miejscowego, możesz skontaktować się z nami pod poniższym adresem, wskazanym w części Kontakt z nami. Po otrzymaniu Twojego żądania Sherwin-Williams udzieli Ci uzasadnionego dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa. Ponadto Sherwin-Williams podejmie wszelkie niezbędne działania, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę lub usunięcie informacji, które okazały się nieprawidłowe lub niepełne.

Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2018 r.